Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2016

deceived
5485 1b1c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
deceived
4319 f89c
deceived
Reposted fromFlau Flau vianikotyna nikotyna
deceived
deceived
deceived
deceived
9546 606a 500
Reposted frommrautyna mrautyna vianikotyna nikotyna
deceived
Reposted fromtfu tfu vianikotyna nikotyna
7705 eb39
Reposted fromjustadream justadream viashampain shampain
deceived
Reposted frompseikow pseikow viashampain shampain
deceived
9080 229f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viashampain shampain

November 20 2016

deceived
3968 4845
Reposted fromfoods foods
deceived
Reposted fromUtylizacjaKosmosu UtylizacjaKosmosu viacats cats
deceived
6899 f2b4
Reposted frombluuu bluuu viafairyland fairyland
deceived
deceived

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
deceived

My mom is a mermaid and my dad is a centaur

I guess I got the human halves of my parents. 

My sister was not so lucky.

She has a really great personality.

Josh Floyd
Reposted fromhairinmy hairinmy viaKik4s Kik4s
deceived
0639 85be 500
Reposted fromPrincess-Carolyn Princess-Carolyn viaKik4s Kik4s

November 13 2016

deceived
Snow Mexicans
Reposted fromdepobru depobru viaKik4s Kik4s

November 03 2016

deceived
Reposted fromtfu tfu viasstefania sstefania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl